เหล้าขาวไทย ดีกรีไกลระดับโลก

เหล้าขาวไทย

เลือกใช้ชื่อ Moon Seeker เหล้าขาวไทย ที่อยากสื่อถึงจุดมุ่งหมายของแบรนด์ที่ตั้งใจจะเป็นเหมือน แสงจันทร์ส่องสว่างที่ปลายทางเดินอันมืดสนิท และต้องการช่วยเหลือชาวไร่ชาวนา ช่วยสร้างรายได้แล้วก็ผลตอบแทนที่มั่นคงให้กับเกษตรกรที่ลงทุนรวมทั้งลงแรง

อย่างหนักกับผลผลิตของพวกเขา แต่บ่อยครั้งกลับไม่ได้รับค่าแรงที่เป็นธรรมหรือคุ้มค่าจากผลผลิตที่ตั้งใจเพาะปลูกขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็นด้วยสาเหตุอย่างภัยที่เกิดจากธรรมชาติที่ไม่อาจควบคุมได้ หรือสาเหตุทางด้านเศรษฐกิจ

ชาวไร่ชาวนาและเกษตรกรจำนวนไม่น้อยจึงมีรายได้เพียงแค่น้อยนิดแม้ผลผลิตของพวกเขาจะมีคุณภาพมากเท่าไรก็ตาม ในขณะเดียวกันผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปที่มาจากผลผลิตทางการเกษตรคุณภาพสูง

มีศักยภาพที่จะสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับเกษตรกรได้เนื่องจากไม่ต้องพึ่งพาปัจจัยที่ไม่สามารถคาดเดาได้มากนักและยังสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลผลิตทางการเกษตรทำให้มีราคาที่สูงขึ้น รสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ของ Moon Seeker จึงเป็นผลผลิตที่เต็มไปด้วยปูมหลังทางประเพณีและวัฒนธรรม และศักยภาพอันเต็มเปี่ยมของทรัพยากรธรรมชาติไทย

SEA Organic มีโอกาสได้ทำงานร่วมกับสถาบันการศึกษา องค์กรระหว่างประเทศ องค์กรไม่แสวงผลกำไร และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจำนวนมาก เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพันธุ์ข้าวออร์แกนิกไทย และโครงการในการส่งเสริมการเกษตรและภูมิปัญญาไทยอีกมากมาย

นอกจากนั้น SEA Organic ยังทำงานร่วมกับเกษตรกรที่ปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ โดยรับซื้อผลิตผลของของเกษตรกรเพื่อผลิตเครื่องดื่มที่สะท้อนความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายทางพืชพันธุ์ของประเทศไทย โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิเนื่องจากประเทศไทยถือเป็นผู้ผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูงอันดับหนึ่งของโลก

และยังเป็นประเทศที่มีประเพณีวัฒนธรรมผูกพันกับข้าวมาตั้งแต่สมัยโบราณ ผลิตภัณฑ์หลายชนิดของ Moon Seeker เป็นฝีมือของชาวบ้านที่สืบทอดธรรมเนียมการทำเครื่องดื่มพื้นเมืองกันมาจากรุ่นสู่รุ่น หมักและกลั่นออกมาเป็นเครื่องดื่มสะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทยได้เป็นอย่างดีนั่นคือ เหล้าขาว

You May Also Like

About the Author: Francisco

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *